[PRINT
 

Den selvejende institution Stefanshjemmet søger pr. 1. maj 2018 en ergoterapeut  32-37 timer i gennemsnit pr. uge.

 

Stefanshjemmet er et bo- og beskæftigelsestilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade og/eller svære fysiske handicap.

Vi tilbyder bostøtte, pleje, omsorg, aktiviteter og samvær med et vedligeholdende sigte.

Stefanshjemmet er et tværfagligt miljø med omkring 100 ansatte.

Hovedfaggrupperne er sosu-assistenter, pædagog, ergo- og fysioterapeuter.

Det centrale er beboernes behov og muligheder, og vi samles af vores neuropædagogiske tilgang, samt værdier og etik.

På afdelingen, Havglimt 1 sal, bor der 10 beboere. Beboerne bor i 2 værelses lejligheder med eget bad.

Fælles for disse, er, at de er fysisk handicappet og har følgeskader efter skade i hjernen (sen-hjerneskadet). Vi yder hjælp efter servicelovens §§ 83 (pleje og omsorg), 85 (udvikling og vedligehold af færdigheder) og 104 (samvær og aktiviteter). Vi arbejder flerfagligt, hvilket, i praksis, betyder, at vi løfter i flok, uanset faglig ståsted.

 

Terapeuterne indgår på lige vilkår med afdelingens øvrige medarbejdere i arbejdet med pleje og omsorg for beboerne.

 

Vi søger en medarbejder, der har et roligt væsen, er god til at lytte og føler glæde, og stolthed over at gøre en forskel, for mennesker, der er helt afhængig af din hjælp.

 

Stefanshjemmet er en døgninstitution, hvorfor du skal forvente, at der er weekendarbejde (hver tredje weekend), arbejde på helligdage samt skiftende mødetider, i tidsrummet 07.00-23.00.

 

Arbejdsopgaverne er mangfoldige og spænder bredt, og består bl.a. af:

·         Pleje og omsorg. (det vil være en fordel, at du har erfaring hermed)

·         ADL.

·         Aktiviteter og samvær.

·         Udarbejde forflytningsvejledninger.

·         Kontaktpersonsopgaver.

·         Udarbejdelse af delhandleplaner.

·         Kontakt til visitator ang. Hjælpemidler.

 
 

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til principperne om Ny løn efter overenskomst med Ergoterapeutforeningen.

 

Vi har driftsoverenskomst med Aarhus kommune.

 
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Brian Nielsen på telefon 87331981.

 

Du kan også få mere at vide om Stefanshjemmet på vores hjemmeside: www.stefanshjemmet.dk.

 

Ansøgningsfristen er den 19. marts 2018 kl. 8:00 og ansøgninger kan sendes pr. mail på info@stefanshjemmet.dk mærket ”Ergoterapeut havglimt 1.sal”.

    
 
 
© Design-Line DanmarkLicensed by Stefanshjemmet   V.5.5-79-760501 
Velkommen Stefanshjemmet Beliggenhed  Etisk værdigrundlag  Personalet  Bestyrelsen  Brugerrådet  Plan 2017-2020 Pixiudgave Lukkedage beskæftigelsestilbuddet Ydelser Boligerne  Kost  Faktaliste  Valgfrie ydelser  Delplan  Aktivitetscenteret  Vores bus  Aktivitetscenterets pjece  Det sker Sankt Hans  Mortens aften  Gudstjenester  Julefrokost  Lysfest på Stefanshjemmet Program for Lysfesten  Link til program Kulturhovedstad 2017  Inclusialøbet Tilmelding  Program  Fodboldslalom  Mediedækning af løbet  Pårørende Bliv frivillig Frivillighedspolitikken  Inclusia Skitser Inclusia  Inclusias hjemmeside  Projekter Kommunikation/It projekt  Betjeningsudstyr  Job  Ergoterapeut  Praktikbeskrivelse  Anemonen Tilsyn Boligforeningen At bytte bolig...  Huslejekontrakt  Kontakt os Vi er på facebook Diplom Job og Krop  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark