[PRINT

Stefanshjemmet 
Carl Nielsens Vej 2
8000 Århus C
 
Administration
Tlf.: 87 33 19 00
Fax: 87 33 19 05
info@stefanshjemmet.dk

"Sikkermail": 

 
 
Ledelse:
 
Forstander
Erik Morten Jensen
Tlf.: 87 33 19 04
 

Strandvejen stuen
Afdelingsleder 
Rikke Holmegaard Calundan
Tlf.: 41 86 44 26
 
Havglimt 1
Kristian Avnsbøl
Tlf.: 87 33 19 00 
 
Aktivitetscenteret
Rikke Holmegaard Calundan
Tlf.: 41 86 44 26
crih@aarhus.dk

 
Webmaster
Vagn Jensen
Tlf.: 41 87 41 55
 
  
 
   Afdelingstlf.nr.:
 
   Aktivitetscentret:  87 33 19 83
   Havglimt 1:          87 33 19 09 
   Havglimt 2:          51 57 68 76
   Strandvejen st.:   87 33 19 11
   Strandvejen 1.:    87 33 19 12
   
   Strandvejen 1
   Afdelingsleder 
   Kirsten Qvist
   Tlf.: 87 33 19 84
 
   Havglimt 2
   Afdelingsleder 
   Ghita Hinrichs
   Tlf.: 87 33 19 16
 
   Køkken
   Kostfaglig eneansvarlig
   Hanne Merete Laursen
   87 33 19 06
 

   Pedel
    Karsten Madsen
     87 33 19 07
     
   
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
© Design-Line DanmarkLicensed by Stefanshjemmet   V.5.5-14-1027689 
Velkommen Stefanshjemmet Beliggenhed  Etisk værdigrundlag  Personalet  Brugerrådet  Lukkedage beskæftigelsestilbuddet Plan 2017-2020 Pixiudgave Ydelser Boligerne  Kost  Faktaliste  Valgfrie ydelser  Delplan  Aktivitetscenteret  Vores bus  Aktivitetscenterets pjece  Det sker Sommerfest og havegudstjeneste  Sankt Hans 2018  Loppemarked lørdag d. 21. april  Mortens aften  Gudstjenester  Julefrokost  Lysfest 2017  Galleri Loppemarkedsfest 2018  Sankt Hans 2018  Sommerfest 2017  Bliv frivillig Frivillighedspolitikken  Projekter Kommunikation/It projekt  Betjeningsudstyr  Inclusia Skitser Inclusia  Inclusias hjemmeside  Job Afdelingsleder  Ergoterapeut  Bostøttemedarbejder  SOSU-assistent  Nattevagt vikar  Praktikbeskrivelse  Anemonen Tilsyn Kontakt os Vi er på facebook  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark