[PRINT

Bestyrelsen 
 
Stefanshjemmet er et selvejende socialpædagogisk bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med fysiske handicap og/eller erhvervet hjerneskade. Hjemmet har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

Som selvejende, har Stefanshjemmet en bestyrelse. Bestyrelsen vælges af de kredse, der i sin tid stod bag oprettelsen af Stefanshjemmet. Desuden er Aarhus Kommune repræsenteret i bestyrelsen.
Forstander for Stefanshjemmet er sekretær og medarbejderne har en observatør ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:
 
Udpeget af Diakonhøjskolen i Aarhus:
Jens Maibom Pedersen (formand).
Bent Ulrikkeholm (næstformand).

Udpeget af Stefanshjemmets bestyrelse:
Peter Vestergaard Rasmussen.
Pia Thomasen
"Åbent"
 
Udpeget af Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark:
Inger Feldtmose Jørgensen.
 
Udpeget af Menighedsplejerne i Sct. Pauls Sogn:
Merete Gregersen.
 
Udpeget af Aarhus Kommunes Byråd:
Allan Rye Lyngs

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:
Jette Sloth.
 
Sekretær:
Forstander, Erik Morten Jensen, Stefanshjemmet.
 
Medarbejderobservatør: 
Hanne M. Gjesing, Stefanshjemmet. 
 
 
 
 
© Design-Line DanmarkLicensed by Stefanshjemmet   V.5.5-9-936319 
Velkommen Stefanshjemmet Beliggenhed  Etisk værdigrundlag  Personalet  Bestyrelsen  Brugerrådet  Lukkedage beskæftigelsestilbuddet Plan 2017-2020 Pixiudgave Ydelser Boligerne  Kost  Faktaliste  Valgfrie ydelser  Delplan  Aktivitetscenteret  Vores bus  Aktivitetscenterets pjece  Det sker Sommerfest og havegudstjeneste  Sankt Hans 2018  Loppemarked lørdag d. 21. april  Mortens aften  Gudstjenester  Julefrokost  Lysfest 2017  Pårørende Galleri Loppemarkedsfest 2018  Sankt Hans 2018  Sommerfest 2017  Sankt Hans 2016  Bliv frivillig Frivillighedspolitikken  Inclusia Skitser Inclusia  Inclusias hjemmeside  Projekter Kommunikation/It projekt  Betjeningsudstyr  Job  Sosu assistent  Praktikbeskrivelse  Anemonen Tilsyn Boligforeningen At bytte bolig...  Huslejekontrakt  Kontakt os Vi er på facebook  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark