[PRINT

Bestyrelsen 
 
Stefanshjemmet er et selvejende pædagogisk bosted for yngre mennesker med fysiske handicap og/eller erhvervet hjerneskade. Hjemmet har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

Som selvejende, har Stefanshjemmet en bestyrelse. Bestyrelsen vælges af de kredse, der i sin tid stod bag oprettelsen af Stefanshjemmet. Desuden er Aarhus Kommune og brugerrådet repræsenteret i bestyrelsen. Forstander for Stefanshjemmet er sekretær og medarbejderne har en observatør ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:
 
Udpeget af Diakonhøjskolen i Aarhus:
Jens Maibom Pedersen (formand).
Bent Ulrikkeholm.

Udpeget af Stefanshjemmets bestyrelse:
Kent Schou Rasmussen (næstformand).
Louis Rolander.
Peter Vestergaard Rasmussen
 
Udpeget af Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark:
Inger Breindahl
 
Udpeget af Menighedsplejerne i Sct. Pauls Sogn:
Lars Christensen.
 
Udpeget af Aarhus Kommunes Byråd:
"Åbent"

Udpeget af De Samvirkende Invalideorganisationer:
Jette Sloth.
 
Sekretær:
Forstander, Erik Morten Jensen, Stefanshjemmet.
 
Medarbejderobservatør: 
Randi Nørgaard, Stefanshjemmet. 
 
 
 
 
© Design-Line DanmarkLicensed by Stefanshjemmet   V.5.5-82-751360 
Velkommen Stefanshjemmet Beliggenhed  Etisk værdigrundlag  Personalet  Bestyrelsen  Brugerrådet  Plan 2017-2020 Pixiudgave Ydelser Boligerne  Kost  Faktaliste  Valgfrie ydelser  Delplan  Beskæftigelsestilbud  Vores bus  Aktivitetscenterets pjece  Det sker Sankt Hans  Mortens aften  Gudstjenester  Julefrokost  Julebanko  Lysfest på Stefanshjemmet Program for Lysfesten  Link til program Kulturhovedstad 2017  Inclusialøbet Tilmelding  Program  Fodboldslalom  Mediedækning af løbet  Pårørende Bliv frivillig Frivillighedspolitikken  Inclusia Skitser Inclusia  Inclusias hjemmeside  Projekter Kommunikation/It projekt  Betjeningsudstyr  Job  Praktikbeskrivelse  Anemonen Tilsyn Boligforeningen At bytte bolig...  Huslejekontrakt  Kontakt os Vi er på facebook Diplom Job og Krop  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark