[PRINT
 
 Links
 
Stefanshjemmets officielle facebook-side: Stefanshjemmet 
 
Inclusia-siden: Inclusia
 
Frivillig på Stefanshjemmet - side styret af frivilligkoordinatoren.
 
Vennegruppe - lukket facebookgruppe, hvor man kan søge venskab. Siden er styret af en beboer fra Stefanshjemmet: Vennegruppe
 
 
 
 
 
 
© Design-Line DanmarkLicensed by Stefanshjemmet   V.5.5-16-968245 
Velkommen Stefanshjemmet Beliggenhed  Etisk værdigrundlag  Personalet  Brugerrådet  Lukkedage beskæftigelsestilbuddet Plan 2017-2020 Pixiudgave Ydelser Boligerne  Kost  Faktaliste  Valgfrie ydelser  Delplan  Aktivitetscenteret  Vores bus  Aktivitetscenterets pjece  Det sker Sommerfest og havegudstjeneste  Sankt Hans 2018  Loppemarked lørdag d. 21. april  Mortens aften  Gudstjenester  Julefrokost  Lysfest 2017  Galleri Loppemarkedsfest 2018  Sankt Hans 2018  Sommerfest 2017  Bliv frivillig Frivillighedspolitikken  Inclusia Skitser Inclusia  Inclusias hjemmeside  Projekter Kommunikation/It projekt  Betjeningsudstyr  Job Ergoterapeut  Praktikbeskrivelse  Anemonen Tilsyn Kontakt os Vi er på facebook  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark