Inclusia har fået sin egen hjemmeside hvor du kan læse om ideerne og tankerne bag Inclusia. Du kan også læse om diverse Inclusiaaktiviteter på siden: