Stefanshjemmet 
Carl Nielsens Vej 2
8000 Århus C
 
Administration
Tlf.: 87 33 19 00
Fax: 87 33 19 05
info@stefanshjemmet.dk

"Sikkermail": 
stefanshjemmet@aarhus.dk

Ledelse:
 
Forstander
Erik Morten Jensen
Tlf.: 87 33 19 04
 

Strandvejen stuen
Afdelingsleder 
Rikke Månsson Evar
Tlf.: 87 33 19 08
 
Havglimt 1
Kristian Avnsbøl 
Tlf.: 87 33 19 81  
 
Aktivitetscenteret
Konstitueret afdelingsleder 
Kirsten Qvist
Tlf.: 87 33 19 84
 
Webmaster
Vagn Jensen
Tlf.: 87 33 19 17
 
  
 
   
   


   Strandvejen 1
   Afdelingsleder 
   Kirsten Qvist
   Tlf.: 87 33 19 84
 
   Havglimt 2
   Afdelingsleder 
   Ghita Hinrichs
   Tlf.: 87 33 19 16
 
   Køkken
   Kostfaglig eneansvarlig
   Hanne Merete Laursen
   87 33 19 06
 

   Pedel
    Karsten Madsen
     87 33 19 07