Bestyrelsen 
 
Stefanshjemmet er et selvejende pædagogisk bosted for yngre mennesker med fysiske handicap og/eller erhvervet hjerneskade. Hjemmet har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

Som selvejende, har Stefanshjemmet en bestyrelse. Bestyrelsen vælges af de kredse, der i sin tid stod bag oprettelsen af Stefanshjemmet. Desuden er Aarhus Kommune og brugerrådet repræsenteret i bestyrelsen. Forstander for Stefanshjemmet er sekretær og medarbejderne har en observatør ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:
 
Udpeget af Diakonhøjskolen i Aarhus:
Jens Maibom Pedersen (formand).
Bent Ulrikkeholm.

Udpeget af Stefanshjemmets bestyrelse:
Kent Schou Rasmussen (næstformand).
Louis Rolander.
Peter Vestergaard Rasmussen
 
Udpeget af Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark:
Inger Breindahl
 
Udpeget af Menighedsplejerne i Sct. Pauls Sogn:
Lars Christensen.
 
Udpeget af Aarhus Kommunes Byråd:
"Åbent"

Udpeget af De Samvirkende Invalideorganisationer:
Jette Sloth.
 
Sekretær:
Forstander, Erik Morten Jensen, Stefanshjemmet.
 
Medarbejderobservatør: 
Randi Nørgaard, Stefanshjemmet.