Brugerrådet
 
Brugerrådet (valgt for perioden maj 2017 - maj 2019 ) er som navnet siger, et råd der giver henstillinger, forslag og evt. kritik, men det er ledelsen der træffer beslutning.
 
Brugerrådet består af en person valgt fra hver af de 4 afdelinger og 1 person fra de eksterne. Desuden en medarbejderrepræsentant, samt en repræsentant for ledelsen.
 
Nuværende Brugerråd:
 

 

Sigridur Olafsdottir HG2

Ingelise Jensen Str.st.

Karin O. Rasmussen Str.1.

 
 
Medarbejderrepræsentant:
 
 
Ledelse:                                                
 
Forstander, Erik Morten Jensen