Links
 
Stefanshjemmets officielle facebook-side: Stefanshjemmet 
 
Inclusia-siden: Inclusia
 
Frivillig på Stefanshjemmet - side styret af frivilligkoordinatoren.
 
Vennegruppe - lukket facebookgruppe, hvor man kan søge venskab. Siden er styret af en beboer fra Stefanshjemmet: Vennegruppe